Výbory

Prezident kongresu

doc. Ing. David Šilha, Ph.D.

Vědecký výbor

prof. RNDr. Helena Bujdáková, Ph.D.
prof. RNDr. Hana Drahovská, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Mgr. Jiří Holátko, Ph.D.
doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.
doc. MVDr. Jana Koščová, Ph.D.
doc. MUDr. Adriána Liptáková, Ph.D., mim. prof.
doc. Ing. Petra Olejníková, Ph.D.
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
doc. Ing. David Šilha, Ph.D.
doc. RNDr. Katarína Šoltys, Ph.D.
RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D.

Organizační výbor

doc. Ing. David Šilha, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Ing. Leona Hofmeisterová

 

Organizační zajištění

Produkce BPP s. r. o.

sídlo firmy provozovna
Lípa č.p. 317, 763 11 Lípa Padělky I / 49, 760 01 Zlín
IČ: 05088461 tel.: +420 577 219 803
DIČ: CZ05088461 mob: +420 739 491 879
www.bpp.cz e-mail: produkce@bpp.cz