Témata

30. Kongres Československé společnosti mikrobiologické spojený s akcí 34. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů je plně otevřen příspěvkům z nejrůznějších oblastí mikrobiologie i dalších příbuzných oborů. Na základě přihlášených příspěvků budou připraveny tematické sekce kongresu. Následující výčet témat není rozhodně limitující.

 • Virologie, bakteriologie, parazitologie, mykologie
 • Antimikrobiální látky a vlivy. Rezistence mikroorganismů
 • Mikrobiální biofilm
 • Mikrobiální interakce
 • Mikrobiom
 • Diagnostika onemocnění způsobených mikroorganismy
 • Novinky v diagnostice mikroorganizmů
 • Klinická mikrobiologie
 • Nozokomiální nákazy
 • Epidemiologie
 • Veterinární mikrobiologie
 • Potravinářská mikrobiologie
 • Environmentální mikrobiologie
 • Aplikovaná mikrobiologie
 • Bioinformatika
 • OMICS přístupy v mikrobiologii
 • Biotechnologie
 • Imunologie a imunoterapie
 • Taxonomie a sbírky mikroorganismů
 • Biodiverzita mikroorganismů
 • Biodegradace
 • Varia