Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,


je nám velkou ctí a zároveň potěšením Vás pozvat na výroční 30. Kongres Československé společnosti mikrobiologické, který se uskuteční ve východočeském městě Hradec Králové v termínu 19. – 21. 6. 2025. Československá společnost mikrobiologická (ČSSM) je druhou nejstarší odbornou společností mikrobiologického zaměření na světě. Kongres ČSSM je pořádán každé tři roky a jeho součástí je také volba Hlavního výboru ČSSM na další funkční období, tentokráte na funkční období 2025–2028.

Tento ročník kongresu bude organizován ve spojení s 34. Tomáškovými dny mladých mikrobiologů. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů jsou každoročně pořádány již od roku 1992, a to jako akce určená zejména pro mladé mikrobiology všech specializací. Tradičním organizátorem akce je Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Avšak v roce 2025 bude akce probíhat souběžně s kongresem ČSSM, a to mj. s cílem vhodně propojit vystoupení mladších kolegů s těmi již zkušenějšími.

Akce je jednou z největších pravidelně organizovaných mikrobiologicky zaměřených událostí a je určena mikrobiologům všech specializací, ale také pracovníkům z dalších souvisejících oborů. Smyslem přípravy tohoto kongresu je vytvořit platformu pro sdílení nejnovějších poznatků jak z lékařské a veterinární mikrobiologie, mikrobiologie potravin i dalších průmyslových aplikací, tak také z oblasti environmentální mikrobiologie. Témata kongresu pokrývají celou oblast bakteriologie, mykologie, ale též např. virologie nebo parazitologie. Nepochybně proběhne diskuse nad problematikou mikrobiální rezistence, prevalence různorodých mikrobiálních agens a jejich identifikace, dále také nad problematikou tvorby biofilmů nebo dalších typů mikrobiálních interakcí. Lze očekávat příspěvky s bohatou diskusí nad aktuálními OMICS přístupy v mikrobiologii a bioinformatickým zpracováním dat.

Vedle pestrého odborného programu celé akce bude jeho nedílnou součástí i neformální setkání účastníků v rámci plánovaného společenského programu. Kongres bude probíhat v metropoli Královehradeckého kraje nabízející nepřeberné možnosti vyžití. Velkou výhodou je velkorysá ubytovací kapacita v těsné blízkosti konání celé akce a v zásadě docházková vzdálenost do centra krajského města.

Pevně věřím, že jubilejní 30. Kongres Československé společnosti mikrobiologické splní naše odborná i společenská očekávání, pomůže nám zodpovědět otázky nejen z oblasti mikrobiologie a zprostředkuje také nové kontakty a možnosti rozvoje spolupráce mezi jednotlivými účastníky.
 

Těšíme se na viděnou v Hradci Králové v červnu 2025.

 

doc. Ing. David Šilha, Ph.D.

prezident kongresu
 

prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

předseda Československé společnosti mikrobiologické